By-sykkel

Vi kan levere koplett By-Sykkel pakke med ladestasjoner og El-sykler. Ordningen fungerer ved at kunden scanner en QR kode på base og betaler med visa, kreditkort eller PayPal. Timeleie bestemmes av eieren av syklene. Alle deler er laget i solid og rustfritt materiale for minimalt vedlikehol og har IP67. Systemet er veldig enkelt å innstallere og trenger kun en 220V tilkobling til en av basene. Vi jobber nå med utforming av "halltak" av solcellepanel som syklene står under og som samtidig lader opp syklene.

Ta kontakt for informasjon og tilbud på Elektriske By-sykler.